FÖRETAGSINFORMATION

SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB

SMART IN FLOW CONTROL

SAMSON MÄT- OCH REGLERTEKNIK AB
Kungsporten 6E
427 50 Billdal

Telefon: +46(0)31–939 130

E-post: info-se(at)samsongroup.com

Bankuppgifter

Org No: 556201-6492
VAT No: SE556201649201

Plusgiro: 475 46 06-4
Bankgiro: 396-9599

IBAN: SE3395000099603447546064
BIC (SWIFT): NDEASESS